Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bầu trời xan - ID: 1397951
 IP & Posted by:  14.186.80.115 on February 5, 2017 at 7:16am
 Updated by:  November 28, 2017 at 9:01pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong có người bạn hiểu và chia sẽ nổi buồn chung của đất nước tôi thích cùng tận hưởng coffee nhẹ nhàng nhân văn truyền cảm lãng mạn Translate to English
 Free Time:  Luôn đọc tin tức . Có tiền thì xách ba lô ngao du sơn thủy . Translate to English
 I Am:  Người quan tâm đến thời sự, cuộc sống xung quanh, rất yêu thiên nhiên, biển cả. Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần là bạn thôi .hiểu và chia sẽ .nếu được thế thì thật dễ thương và đáng yêu hơn and luôn cười thật tươi không làm bạn thất vọng nhé . Hi hi Translate to English

Back | Send Email to Bầu trời xan (ID: 1397951)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.