Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hien Nguyen
Hien Nguyen - ID: 1395247
 IP & Posted by:  27.3.129.77 on January 1, 2017 at 5:55am
 Updated by:  March 25, 2017 at 8:25am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhan vien VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  1 người bạn chân thành Translate to English
 Free Time:  Mình thích Nấu ăn khi rảnh Translate to English
 I Am:   😛😜😜 Translate to English
 Looking For:  Sống và làm việc tại TPHCM. Nghiêm túc trong mọi vấn đề, Vui vẻ hòa đồng .... yêu gia đình và con nit..Anh nào tìm bạn để vui chơi xin đừng làm phiền a. Thank các bạn đọc hồ sơ Translate to English

Back | Send Email to Hien Nguyen (ID: 1395247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.