Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391658 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhantinhlove - ID: 1391658
 IP & Posted by:  50.179.21.254 on November 24, 2016 at 5:42am
 Updated by:  August 23, 2020 at 4:47pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Chicago
 State/Province:  Illinois
 Zip:  60659
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nói Sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người bạn tình và đời Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn ,shopping, dọn dẹp nhà cửa hoặc ngũ( trước khi ngũ lước Facebook ) Translate to English
 I Am:  Nghiem túc, chỉnh chu.Thấy sẽ rõ. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông biết chia sẽ,không ích kỉ,sạch sẽ , ...chỉ trả lời thư có hình. Thanks! Translate to English

Back | Send Email to Nhantinhlove (ID: 1391658)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.