Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thủy - ID: 1391372
 IP & Posted by:  27.64.67.70 on November 20, 2016 at 7:34pm
 Updated by:  January 9, 2018 at 3:29am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, internet…. Bán đặc sản Bình Định online, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Translate to English
 I Am:  Một người bình thường như bao người bình thường khác, ya lo vai be: khong mot hai bay nam chin chin hai chin chin sau, khong chin tam ba ba bon chin khong tam nam Translate to English
 Looking For:  Người nào hứa sẽ yêu tôi suốt đời, xin hãy đến với tôi người ơi Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thủy (ID: 1391372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.