Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1388607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rain
Rain - ID: 1388607
 IP & Posted by:  14.186.85.1 on October 19, 2016 at 12:26am
 Updated by:  November 8, 2016 at 6:38pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  co gang lam viec , phấn đấu những thứ đang , nghĩ và sẽ làm Translate to English
 Free Time:  caphe ban be, nghe nhac , xem phim Translate to English
 I Am:  một người bình thường , hơi khiếu hài, đôi lúc cũng đa sầu đa cảm , đủ và không lập dị. Translate to English
 Looking For:  "người "có thể thấu hiểu, chia sẽ và đồng điệu, (đôi lúc thật khó ) nhưng quan trọng sẽ nắm lấy tay mình cho dù bất kỳ điều gì cũng không buông. Translate to English

Back | Send Email to Rain (ID: 1388607)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.