Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1387529 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Ông Xã - ID: 1387529
 IP & Posted by:  42.117.130.234 on October 5, 2016 at 8:22pm
 Updated by:  July 22, 2017 at 9:49pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu : tìm hiểu kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đọc tiểu thuyết Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, tự do, phóng khoáng, nhõng nhẹo. Translate to English
 Looking For:  Tôi tin vào duyên phận Translate to English

Back | Send Email to Tìm Ông Xã (ID: 1387529)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.