Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1386406 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lập gia đình - ID: 1386406
 IP & Posted by:  116.108.46.158 on September 21, 2016 at 6:57pm
 Updated by:  November 14, 2017 at 11:29pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Cử nhân SH.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gđ và cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc nhà cửa, đi dạo mua sắm, du lịch, thăm người thân,... Translate to English
 I Am:  Đơn giản, thắng thắn chân thành. Nếu thật lòng muốn tìm hiểu nhau thì mình sẽ hiểu rõ về nhau. Translate to English
 Looking For:  Hòa hợp nhau. Translate to English

Back | Send Email to Lập gia đình (ID: 1386406)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.