Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1382607 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diệu mỹ - ID: 1382607
 IP & Posted by:  171.253.8.75 on August 7, 2016 at 9:27am
 Updated by:  January 6, 2018 at 8:47pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Jincheo +việt
 Country:  Korea
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chỉ cần hiểu và yêu tôi thật lòng là được rồi. Chỉ thế thôi.. Translate to English
 Free Time:  Tôi thích đi chùa. Làm từ thiện. 8 với bạn bè. Thích hát karaoke... Translate to English
 I Am:  Tôi 1 bình thường không có gì đặc biệt. Trong thế giới ảo này bạn có tin rằng mình tìm được một tình iu chân thành ko hen....???còn tôi thì tin đấy. Nếu cả hai người điều chân thành.... Translate to English
 Looking For:  Tôi chẳng dám yêu cầu xa xôi chi cần hiểu chuyện thật lòng yêu tôi.cùng nhau đi hết quảng đường khó khăn và đầy gian khổ nay.và bù đắp cho nhau những khoảng trắng của cuộc đời Translate to English

Back | Send Email to Diệu mỹ (ID: 1382607)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.