Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1376938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ngoctran - ID: 1376938
 IP & Posted by:  14.167.196.133 on June 8, 2016 at 11:38pm
 Updated by:  April 17, 2019 at 1:14am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bien hoa dong na
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  uon toc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  trước tiên là tìm bạn nếu hạp sẽ tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  nấu ăn xem phim nghe nhạc và đọc báo Translate to English
 I Am:   yêu thiên nhiều tôn trọng tình bạn Translate to English
 Looking For:  la mot ng lon tuoi hon minh ,yeu thuong vo con va co mot cong viec on dinh Translate to English

Back | Send Email to ngoctran (ID: 1376938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.