Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1375801 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhã Uyên - ID: 1375801
 IP & Posted by:  1.52.4.218 on May 27, 2016 at 1:25am
 Updated by:  December 14, 2019 at 3:47pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Nẵng
 Zip:  
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Marketing Digital
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  càng ngày càng phát triển và hoàng thiện bản thân Translate to English
 Free Time:   nghe nhạc , đọc sách , du lịch , ăn uống Translate to English
 I Am:  người thân thiện , hiểu và biết chia sẽ với người khác . Translate to English
 Looking For:  thành đạt biết chăm sóc cho gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Nhã Uyên (ID: 1375801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.