Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1374026 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Wan Doan Anh - ID: 1374026
 IP & Posted by:  14.186.108.125 on May 7, 2016 at 1:41am
 Updated by:  October 30, 2017 at 9:45pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đã đạt thành mục tiêu ngắn (công việc kinh doanh ổn dịnh, có nhà cửa riêng). Mục tiêu dài: có một gia đình nhỏ để chăm sóc Translate to English
 Free Time:  đọc sách, cf, xem phim, đi du lịch... Translate to English
 I Am:  Một người bình thường nhưng không bao giờ tầm thường. Translate to English
 Looking For:  Tất cả mọi người. Translate to English

Back | Send Email to Wan Doan Anh (ID: 1374026)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.