Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1366801 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Huong - ID: 1366801
 IP và Ngày:  41.220.68.138 on February 19, 2016 at 1:24pm
 Sửa Chữa Ngày:  December 29, 2018 at 9:28am
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  31
 Chiều Cao:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Cân Nặng:  130 lbs (59 kg)
 Thân Hình:  Athletic
 Từ Thành Phố:  Mount Prospect
 Tiểu Bang:  Illinois
 Zip:  60056
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Cơ Đốc Giáo
 Học Vấn:  Some college
 Nghề Nghiệp:  sale and model
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Tôi Là:  Ta là m?t quý cô d? di, tôi xu?ng d?t, tôi thích nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng, tình yêu choi golf, bowling, di b?, tình yêu phim ?nh xem, và tôi thích nghe nh?c, âm nh?c thu giãn tâm trí, tôi yêu d?ng v?t, tôi tình yêu thiên nhiên và môi tru?ng t?t.Tôi là m?t ngu?i dàn ông tin vào s? th?t và trung th?c c?a tình yêu, tôi là lo?i ph? n? tin r?ng trong m?t ngu?i dàn ông cho m?t ngu?i ph? n?, và tôi luôn luôn gi? tính toàn v?n c?a tôi không có v?n d? các tru?ng h?p mà tôi tìm th?y b?n thân mình trong cu?c s?ng nguyên nhân toàn v?n pays N?u b?n quan tâm d?n tôi, b?n có th? email cho tôi t?i cá nhân c?a tôi g?i email cho d?a ch? ho?c van b?n tôi là t?t, Ta là m?t quý cô d? di, tôi xu?ng d?t, tôi thích nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng, tình yêu choi golf, bowling, di b?, tình yêu phim ?nh xem, và tôi thích nghe nh?c, âm nh?c thu giãn tâm trí, tôi yêu d?ng v?t, tôi tình yêu thiên nhiên và môi tru?ng t?t.Tôi là m?t ngu?i dàn ông tin vào s? th?t và trung th?c c?a tình yêu, tôi là lo?i ph? n? tin r?ng trong m?t ngu?i dàn ông cho m?t ngu?i ph? n?, và tôi luôn luôn gi? tính toàn v?n c?a tôi không có v?n d? các tru?ng h?p mà tôi tìm th?y b?n thân mình trong cu?c s?ng nguyên nhân toàn v?n pays N?u b?n quan tâm d?n tôi, b?n có th? email cho tôi t?i cá nhân c?a tôi g?i email cho d?a ch? ho?c van b?n tôi là t?t, huongphan19855 (at) gmail dot com (at) gmail dot com Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Ðang tìm ki?m ngu?i b?n d?i c?a tôi, m?t ngu?i thú v? và m?o hi?m, có c?m giác tuy?t v?i c?a s? hài hu?c và thích làm cho tôi cu?i. M?t ngu?i r?t vui m?ng chia s?, r?t vui m?ng khi giúp d? và cung c?p cho, m?t ngu?i tôi có th? chia s? suy nghi c?a tôi và là ngu?i s? làm cho tôi c?m th?y d?c bi?t và mang l?i nh?ng di?u t?t nh?t trong tôi m?t ngu?i c? g?ng hi?u tôi ngay c? khi h? không có m?t d?u m?i Ðang tìm ki?m ngu?i b?n d?i c?a tôi, m?t ngu?i thú v? và m?o hi?m, có c?m giác tuy?t v?i c?a s? hài hu?c và thích làm cho tôi cu?i. M?t ngu?i r?t vui m?ng chia s?, r?t vui m?ng khi giúp d? và cung c?p cho, m?t ngu?i tôi có th? chia s? suy nghi c?a tôi và là ngu?i s? làm cho tôi c?m th?y d?c bi?t và mang l?i nh?ng di?u t?t nh?t trong tôi m?t ngu?i c? g?ng hi?u tôi ngay c? khi h? không có m?t d?u m?i huongphan19855 (at) gmail dot com (at) gmail dot com Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Huong (ID: 1366801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.