Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1365703 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thiện Ân - ID: 1365703
 IP & Posted by:  116.100.4.62 on February 6, 2016 at 9:28pm
 Updated by:  February 22, 2016 at 8:55pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  vn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhà đất
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   lo đi cày , hoàn thiện bản thân luôn được tốt hơn.... Translate to English
 Free Time:   hiện tại chỉ biết làm việc lo cho tương lai , làm việc nhà phụ giúp gia đình , đi siêu thị.... Translate to English
 I Am:   1 người sống giản dị và tình cảm , biết quan tâm , lo lắng cho người thân trong gia đình.... facebook : Tran Long (hình ở vietfun cũng là hình trên face.. hinh thiệt 100%) , zalo : 0935002930 , facebook : 0932806836 tran long , mail : vpt8888@gmail.com , nick yahoo : vpt3979 Translate to English
 Looking For:   Friends and real love ! Translate to English

Back | Send Email to Thiện Ân (ID: 1365703)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.