Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1358539 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngoc Nuong - ID: 1358539
 IP & Posted by:  115.78.64.120 on November 22, 2015 at 4:54pm
 Updated by:  October 24, 2020 at 11:18pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quan ly ban hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  phát triển sự nghiệp và xây dựng một gia đình hạnh phúc để nuôi dưỡng các con khôn lớn bằng tất cả tình thương yêu. Translate to English
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Chung thủy và trách nhiệm Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, biết cảm thông, yêu thương những người thân đặc biệt có cái nhìn đúng đắn và trách nhiệm với gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Ngoc Nuong (ID: 1358539)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.