Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1357348 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Tuyền - ID: 1357348
 IP & Posted by:  101.99.29.61 on November 10, 2015 at 11:12pm
 Updated by:  June 1, 2016 at 7:32pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Xem bao .Ti vi .Nghe nhac tru tinh .Du lich .Nau an Translate to English
 Free Time:  xem bao .hai kich .nhac .che bien am thuc Translate to English
 I Am:  Hoa đong .Vui tinh .quan tam ban be Translate to English
 Looking For:  người đàn ông từ 55 đến 65, tìm 1 bờ vai chia sẻ niềm vui, nổi buồn của những tháng ngày còn lại Translate to English

Back | Send Email to Kim Tuyền (ID: 1357348)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.