Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1351956 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CHỜ DUYÊN ! - ID: 1351956
 IP & Posted by:  113.163.250.169 on September 22, 2015 at 7:00am
 Updated by:  April 14, 2018 at 7:12pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Phu quoc
 State/Province:  California
 Zip:  95210
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Thương mại tieu th
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn xây dựng học hỏi...làm bạn tâm giao... Translate to English
 Free Time:  Rảnh hả? Rảnh thì thường tư duy làm sao để cải thiện bản thân để tu bổ sửa chửa để hoàn thiện Chân-Mỹ-Thiện-...hihihi Translate to English
 I Am:  Hằng ngày sống cực kỳ đơn giản và luôn tỉnh thức vời thực tại.Và nhiều khi cũng khá fức tạp nếu tự bản thân sống bất giác với hiện tại...hihi Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nào có tinh thần cầu tiến biết học hỏi để biết mình biết người.Nhiên hậu trăm trận sẽ 100 ok.Bất học vô thuật người ơi.Ngọc chẳng mài ngọc chẳng ra chi,người kô học trí chi đâu tường;hehehe Tìm người như thể tìm chim,chim bay hướng bắc mà người tìm hướng nam. Tìm ra mới sợ!! hehe.luu ý: Học toàn diện cơ,kô fải học chữ là đủ đâu nghe.Sâu sắc lắm,có duyên sẽ trò chuyện nhiều hơn nhen.hihi Translate to English

Back | Send Email to CHỜ DUYÊN ! (ID: 1351956)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.