Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1345215 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BostonLanh51

BostonLanh51 - ID: 1345215
 IP & Posted by:  76.23.159.132 on July 24, 2015 at 4:24pm
 Updated by:  April 25, 2017 at 9:08am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  02122
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  chính phủ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thật lòng để cùng nhau vui hưởng cuộc sống ngắn ngủi cho đến hết đoạn đường còn lại. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc tin tức trên mạng. Translate to English
 I Am:  yahoo : tomhum1964@<---.com Translate to English
 Looking For:  Người bạn nữ 36-48 thật thà, vui vẻ và luôn coi trong. cuộc sống gia đình Translate to English

Back | Send Email to BostonLanh51 (ID: 1345215)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.