Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1341862 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bina - ID: 1341862
 IP & Posted by:  113.161.161.0 on June 25, 2015 at 8:43pm
 Updated by:  December 16, 2017 at 2:51am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Bình Định
 State/Province:  California
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn hạn: Ổn định công việc Dài hạn: tìm thấy tình yêu thật sự và tạo dựng một gia đình nhỏ trong tương lai gần Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, nấu ăn, đọc sách, xem phim, đi chơi xa nếu có time.... Translate to English
 I Am:  Cười nhiều, nói nhiều,...nhưng sống nội tâm, thích sự tự do và giúp đỡ mọi người. Luôn cải thiện bản thân và hướng thiện. Translate to English
 Looking For:  Biết tôn trọng, tin tưởng và chung thủy. Nghiêm túc trong các mối quan hệ và có lối ứng xử tốt-> xác định đi đến hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Bina (ID: 1341862)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.