Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1331377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hương Linh - ID: 1331377
 IP & Posted by:  113.162.170.137 on March 28, 2015 at 11:56am
 Updated by:  April 21, 2020 at 5:38pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Hàng Hải
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập Gia Đình và Phát Triển Sự Nghiệp ! Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, du lich, nấu ăn, cafe với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Chân thành, Nghiêm túc, Vui vẻ!. Translate to English
 Looking For:  Chân Thành, Nghiêm túc,... Translate to English

Back | Send Email to Hương Linh (ID: 1331377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.