Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1320683 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Handyman - ID: 1320683
 IP & Posted by:  50.184.180.88 on January 4, 2015 at 8:27pm
 Updated by:  July 15, 2018 at 1:18am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  California
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 I Am:  Hum.m.m... hài hước như Châu Tinh Trì , đẹp trai như Lương Triều Vỹ nhưng Lại Nghèo Rớt Mồng Tơi... Translate to English
 Looking For:  tại hạ là Chí Tôn Bảo, .. Thủ đầu Bang chủ Đào Trác,.... Biệt hiệu là Ngọc Diện Phi Long.... hành Nghề sơn tặc Đã Lâu mà tiền đồ Vẫn Còn đen tối ..... Nay quyết định Giải tán bang hội ... xuống núi làm ăn lương thiện.... Mong huynh đệ đồng môn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mới vào nghề..... Nếu hợp nhau thi sẽ chặt đầu gà, đốt giấy vàng bạc rồi kết bái tâm giao.. Translate to English

Back | Send Email to Handyman (ID: 1320683)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.