Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1307192 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sandra
Sandra - ID: 1307192
 IP & Posted by:  41.58.3.84 on October 1, 2014 at 4:31pm
 Updated by:  April 25, 2017 at 11:31am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  florida
 State/Province:  Florida
 Zip:  32307
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  working in a shopping
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  Tôi là một phụ nữ dễ dàng đi với trái tim tốt tìm kiếm một người đàn ông trung thực.Nếu bạn muốn có được cùng với tôi tôi đang trực tuyến trên skype u có thể thêm tôi ở đó để chúng tôi có thể trò chuyện tốt hơn. Đây là skype ID của tôi lolaadams64 thêm tôi ở đó để chúng tôi có thể chat.IF bạn không phải là thực xin vui lòng không thêm tôi ở đó. Bạn có thể gửi email cho tôi thông qua ajosebose56@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một người đàn ông trung thực với trái tim thuần khiết nếu bạn không thực sự và trung thực không bao giờ bạn gửi cho tôi tin nhắn. Translate to English

Back | Send Email to Sandra (ID: 1307192)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.