Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1299551 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 happy life - ID: 1299551
 IP và Ngày:  31.13.158.70 on August 16, 2014 at 3:39pm
 Sửa Chữa Ngày:  July 19, 2019 at 4:03am
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  34
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  san jose
 Tiểu Bang:  California
 Zip:  85016
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Thiên Chúa Giáo
 Học Vấn:  Will tell you later
 Nghề Nghiệp:  Artwork
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  I am looking for a special one, my soul mate, a man who will be my friend, my lover, my husband. I am looking for a man I could love. I hope my dream of a happy family will become true Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  I love writing and art. Also computers, music, collecting things and so much more.Text me 4083378460 Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I am a very honest sincere person with a huge loving heart. I have a very soft heart and I am a very feeling person. I am very sensitive and a very gentle person. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  I am looking for people who are honest I am looking to connect with people who beleive in true lasting friendship Text me 4083378460 Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến happy life (ID: 1299551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.