Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1297100 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Valentino Huỳn - ID: 1297100
 IP & Posted by:  58.186.197.134 on August 1, 2014 at 12:27am
 Updated by:  July 30, 2015 at 9:20pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinhdoanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gắng hoàn thành tốt công việc và hưởng thụ thành quả lao động Translate to English
 Free Time:  nghe nhac đọc sách,nấu ăn đi dạo.mua sắm cafe với bạn bè. Translate to English
 I Am:  Hòa đồng sôi nổi,với vẻ ngoài mạnh mẽ để che đậy một con người yếu đuồi Translate to English
 Looking For:  hợp với mình. Translate to English

Back | Send Email to Valentino Huỳn (ID: 1297100)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.