Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1293617 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Boyq7 - ID: 1293617
 IP & Posted by:  113.161.90.190 on July 13, 2014 at 8:31pm
 Updated by:  February 19, 2016 at 7:26am
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được Người thật sự muốn hiểu Mình, chia sẽ mình và cùng mình vững bước về phía trước... Translate to English
 Free Time:  Chơi game, nghe nhạc, đi xem phim,ăn uống Translate to English
 I Am:  vui tính sống lạc quan thoải mái... Translate to English
 Looking For:  mọi người có thể liên hệ với mình qua yahoo: win_wind.nguyen Translate to English

Back | Send Email to Boyq7 (ID: 1293617)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.