Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1283337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phong - ID: 1283337
 IP & Posted by:  113.166.21.142 on May 14, 2014 at 8:18am
 Updated by:  December 18, 2014 at 6:07pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Software Engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc và học hỏi thật tốt để phát triển nghề nghiệp. Translate to English
 Free Time:  Bida, lập trình game, đi lòng vòng. Translate to English
 I Am:  Một người bình thường. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn đàng hoàng, kín đáo, có việc làm ổn định, sống lành mạnh và sống có chí hướng. Translate to English

Back | Send Email to Phong (ID: 1283337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.