Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1278090 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dinh Tuan - ID: 1278090
 IP & Posted by:  95.112.1.199 on April 14, 2014 at 2:23am
 Updated by:  March 13, 2016 at 9:26pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Stuttgart
 Zip:  0711
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ Sư Điện Tử
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tôi là ngươi đơn giản, vui tính, vị tha, thích chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  The thao, Nghe nhạc, đi dạo, đi du lịch, giao lưu mọi ngươi.. Translate to English
 I Am:  Tôi là ngươi đơn giản, vui tính, vị tha, thich chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Dinh Tuan (ID: 1278090)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.