Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1252075 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huệ Liên - ID: 1252075
 IP & Posted by:  115.78.228.188 on November 18, 2013 at 2:25am
 Updated by:  May 10, 2014 at 6:23pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui, khỏe, có ý nghĩa Translate to English
 Free Time:  xem tư liệu, việc nhà, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hiền thẳng tính sống tình cảm thích làm việc thiện nguyện Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nam nữ tốt, không hy vọng người hoàn hảo chỉ mong thật về mọi thứ. Translate to English

Back | Send Email to Huệ Liên (ID: 1252075)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.