Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1241231 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chia Se - ID: 1241231
 IP & Posted by:  113.169.32.40 on September 21, 2013 at 6:55am
 Updated by:  October 24, 2020 at 6:46am
 Gender:  Gay
 Age:  39
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NV VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  kết bạn lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Xem tivi, tin tức, đọc báo, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Hiền, tình cảm, hoà đồng, kín đáo. Biết chia sẻ và thông cảm.(XL cac ban, hinh ben tren chi la thu tuc ho so). Cac ban nao quan tam vui long lien lac voi Thinh khong ba hai tám hai không tám chín sáu ba. Translate to English
 Looking For:  Lich su, dang hoang, kín đáo. Mong làm quen với các bạn từ 30t trở lên. Translate to English

Back | Send Email to Chia Se (ID: 1241231)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.