Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1222778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LeHuong - ID: 1222778
 IP & Posted by:  119.206.172.160 on June 22, 2013 at 8:05pm
 Updated by:  July 12, 2018 at 11:00pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  soctrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ko quen ta bắt nhịp cầu để cho tình bạn bắt đầu từ đây.. Translate to English
 Free Time:  xem phim ,nghe nhac Translate to English
 I Am:  vui vẻ😊tôn trọng tình bạn... Translate to English
 Looking For:  Biển trời mênh mông bt đâu mà tìm đây..?xin đc kết bạn gần xa..dù ở một phương trời nào đó xin chân thành với tình bạn nơi đây.Thư về soctrang một chín tám tám A móc ya hoo chấm com..🤗 Translate to English

Back | Send Email to LeHuong (ID: 1222778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.