Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1211076 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ming - ID: 1211076
 IP & Posted by:  101.119.30.99 on April 30, 2013 at 7:32am
 Updated by:  November 4, 2019 at 9:15pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Wanneroo
 State/Province:  Western Australia
 Zip:  6064
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sole Trader
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  - Ngắn hạn: tiêu tất cả tiền vào trồng trọt - Dài hạn: Ước mơ xây một căn nhà có hồ bơi, có chỗ chơi bóng bàn, cầu long, sân chơi cho con cái; Khôi phục sản nghiệp của ông cố với ít nhất 700 công đất, 5 căn nhà trước năm 2025 Translate to English
 Free Time:   chơi đàn, đọc sách Translate to English
 I Am:  Chưa có con cái. Là người hiểu biết, hướng thiện, ít nói và biết lắng nghe tâm tư của người khác, sẵn lòng khuyến khích và giúp đỡ những ai cần; trân trọng người giỏi hơn mình; Là người khá trầm tĩnh khi giải quyết các xung đột. Luôn lạc quan để tìm hướng đi tích cực trong hoàn cảnh khó khăn. Translate to English
 Looking For:  Tìm người hợp ý hợp tình, chưa chồng hay đã ly dị có con đều được. Translate to English

Back | Send Email to Ming (ID: 1211076)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.