Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1154003 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phong Trần - ID: 1154003
 IP & Posted by:  115.72.255.3 on August 16, 2012 at 9:35pm
 Updated by:  May 6, 2019 at 12:47am
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Chụp hình, quay fil
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Lên mạng, đọc báo, nghe nhạc, xem film, đi uống nước trò chuyện với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Sống nhiều về nội tâm, trọng tình nghỉa, thích tạo được niềm vui tinh thần cho người khác Translate to English
 Looking For:  Bạn nử, tuổi tác nào củng được, miển sao thấy hợp với nhau, rất tin vào duyên số Translate to English

Back | Send Email to Phong Trần (ID: 1154003)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.