Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1132846 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

✿Push✿ - ID: 1132846
 IP & Posted by:  123.20.98.222 on May 24, 2012 at 7:14am
 Updated by:  November 17, 2017 at 7:38pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ✿Sài Gòn✿
 Zip:  0936.889.138✿
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh✿
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ★1 gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  ✿Xem Film,Ăn Uống,Tập Gym.... Translate to English
 I Am:  ✸Hiền,Thẳng thắng,lịch lãm,chung thủy. Translate to English
 Looking For:  ❤Tìm Phụ Nữ Chung Thủy,Vui Vẽ,ăn nói có duyên,Rộng rãi không tính toán,không phân biệt tuổi tác ( sex and love anything so good) .Call Viber/Zalo : 0936.889.138 (+84936.889.138) Thiên Translate to English

Back | Send Email to ✿Push✿ (ID: 1132846)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.