Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1053985 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hung nguyen - ID: 1053985
 IP & Posted by:  113.169.166.126 on July 29, 2011 at 3:15am
 Updated by:  June 12, 2018 at 6:18pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 State/Province:  New York
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sinh vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có được công việc ổn định Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc xem film đi vòng vòng hóng gió Translate to English
 I Am:  Tôi không đẹp trai nhưng tôi Tốt bụng. Tôi chỉ muốn làm việc và có nhiều tiền và đi giúp đỡ mọi người. Translate to English
 Looking For:  tooi thích cuộc sống đơn giản Translate to English

Back | Send Email to hung nguyen (ID: 1053985)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.