Chữ Nhỏ| Chữ Lớn           Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Thứ Tự Đăng Ký Thứ Tự Đi Vào Đăng Ký Xem Thư Sửa Chữa Tìm Kiếm Liên Lạc VietFun.Com
Liên Lạc Chúng Tôi  » Về Regular Account  » Đã là thành viên Account Thường  »
Tên Bạn:
Email Bạn:
Mật Mã:
Chủ Đề:
Thông Điệp:

Unicode Keyboard

Off Unicode Key

On VIQR Unicode Key
a'=á, a`=à, a?=ả,
a~ = ã, a.=ạ, a^=â,
o*=ơ, a(=ă,dd=đ

On VNI Unicode Key
a1=á, a2=à, a3=ả,
a4 = ã, a5=ạ, a6=â,
o7=ơ, a8=ă, d9=đ